Discover Dexcom real-time Continuous Glucose Monitoring (rt-CGM) Technology

Voorlichting over diabetes en klinisch onderzoek

We beschikken over zeer uitgebreid klinisch bewijs waaruit blijkt hoe realtime CGM (rt-CGM) de belangrijkste diabeteswaarden voor mensen met diabetes kan verbeteren.

Breng een bezoek aan onze trainings- en voorlichtingspagina met live trainingwebinars, video's en nuttig informatiemateriaal voor alles wat u nodig heeft om te ontdekken hoe rt-CGM en onze reeks van Dexcom rt-CGM-systemen toegankelijk kunnen zijn voor uw patiënten.

DEX2410

Dexcom ontwikkelt innovatieve technologieën en producten voor glucosemeting om patiënten te helpen hun diabetes te beheren en zorgverleners hierbij te ondersteunen.1,2,||

Smartapparaten worden apart verkocht

Een Dexcom CGM-systeem maakt het verschil

De reeks Dexcom realtime CGM-systemen geeft een volledig beeld van uw glucosewaarden en -trends, zodat personen met diabetes gezonder en met meer vertrouwen kunnen leven.

Realtime glucosewaarden.

Zonder vingerprikken* Zonder scannen.

Buitengewone nauwkeurigheid.3,||

Behandelbeslissingen op basis van betere informatie.

Intuïtieve functies

Aanpasbare waarschuwingen.

Bewezen resultaten.

Klinisch aangetoonde verlaging van de HbA1c-waarde, vermindering van hyper- en hypoglykemie en verbetering van de tijd binnen het streefbereik bij gebruik van een Dexcom CGM.4,5,||

*Als glucosewaarschuwingen en meetwaarden van het Dexcom CGM-systeem niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, moet er een bloedglucosemeter worden gebruikt om beslissingen over de diabetesbehandeling te kunnen nemen.

Verander het leven van mensen met diabetes.

Kies voor realtime CGM met een Dexcom-systeem.

Met de Dexcom productreeks kunt u alle mensen met diabetes toegang geven tot realtime CGM.

Dexcom ONE realtime CGM-systeem

Dexcom ONE realtime CGM-systeem

Het meest geschikt voor mensen met diabetes type 1 of 2 die insuline gebruiken en op zoek zijn naar een eenvoudig en toegankelijk realtime CGM-systeem.

Dexcom G6 realtime CGM-systeem

Dexcom G6 realtime CGM-systeem

Het meest geschikt voor mensen met diabetes type 1 en type 2 die extra ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met hypo-unawareness, kinderen en mensen met een insulinepomp.§

Dexcom G7 realtime CGM-systeem

Dexcom G7 realtime CGM-systeem

Het meest geschikt voor mensen met diabetes type 1 en type 2 die extra ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met hypo-unawareness of kinderen.

Help diabetici in uw praktijk optimaal te profiteren van hun Dexcom

DexcomLearn

Het is fijn dat u patiënten hebt die aan de slag willen gaan met een Dexcom-systeem voor realtime continue glucosemeting (rt-CGM).

We willen u graag ondersteunen bij uw zorg voor en het trainen van deze patiënten. Daarom hebben we het voor nieuwe gebruikers zo eenvoudig mogelijk gemaakt om met Dexcom-systemen aan de slag te gaan.

Help uw patiënten op weg naar diabetesbeheer zonder vingerprikken* en zonder scannen.

We hebben een trainingsprogramma dat ze gemakkelijk zelfstandig kunnen doorlopen om optimaal van hun realtime CGM-systeem te profiteren.

Het bestaat onder meer uit een introductie voor nieuwe gebruikers in de app, behapbare trainingsmodules en veelgestelde vragen, en helpt uw patiënten om optimaal van hun rt-CGM-systeem te profiteren.

Bovendien staan de medewerkers van onze klantenservice paraat om eventuele vragen van uw patiënten te beantwoorden.

*Als glucosewaarschuwingen en meetwaarden van het Dexcom-systeem niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, moet er een bloedglucosemeter worden gebruikt om beslissingen over de diabetesbehandeling te kunnen nemen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde, stapsgewijze instructies voor het gebruik van het Dexcom CGM-systeem.

Meer dan meten alleen

Ten opzichte van de waarden die een bloedglucosemeter (BGM) biedt, geeft continue glucosemeting een vollediger beeld van de glucosewaarden van een patiënt.

Frequentere inzage in actuele glucosegegevens leidt tot doeltreffender diabetesbeheer - voor u en voor uw patiënten.6,||

Er worden realtimewaarden naar een compatibele smartphone of smartwatch gestuurd en patiënten kunnen waarschuwingen krijgen als de glucosewaarden te laag of te hoog worden.

Meer dan meten alleen

Dexcom geeft u en uw patiënten CLARITY

Dexcom geeft u en uw patiënten CLARITY

Met Dexcom CLARITY hebben zorgverleners en patiënten toegang tot klinisch relevante glucosepatronen, trends en statistieken via een reeks interactieve rapporten.‡  Met behulp van Dexcom CLARITY kunnen tijdens virtuele of persoonlijke consulten betere gesprekken over de glucosewaarden van patiënten worden gevoerd en krijgen patiënten hulp om 15% meer tijd binnen het streefbereik (3,9-10,0 mmol/l) te zijn dan niet-gebruikers.7,||

* Komen glucosewaarschuwingen en meetwaarden van uw Dexcom G6 niet overeen met uw symptomen of verwachtingen? Dan moet u een bloedglucosemeter gebruiken om behandelbeslissingen te kunnen nemen.

Ga voor een lijst met compatibele slimme apparaten naar www.dexcom.com/compatibility. Slim apparaat vereist om waarden op smartwatch af te lezen.

 Internetverbinding vereist voor het delen van gegevens. Om een gebruiker te kunnen volgen, is gebruik van de Follow-app vereist. Volgers dienen getoonde waarden altijd te bevestigen in de Dexcom-app of op de ontvanger voordat er behandelbeslissingen worden genomen.

‡‡ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitgebreide, stapsgewijze instructies voor het gebruik van het Dexcom CGM-systeem.

§ Compatibele insulinetoedieningssystemen worden apart verkocht.

|| Resultaten verkregen met een eerdere generatie van het Dexcom CGM-systeem; gezien de vergelijkbare of betere prestaties, functies en gebruiksvriendelijkheid zijn met de Dexcom G7 vergelijkbare resultaten te verwachten.

1 Polonsky WH et al. Diabetes Care 2017; 40(6):736-741

2 Olafsdottir AF et al. Diabetes Technol Ther. 2018; 20(4):274-284

3 G6, Dexcom ONE, en G7-gebruikershandleiding

4 Beck, RW, et al. JAMA. 2017; 317(4):371-378

5 Welsh JB et al. Diabetes Technol Ther. 2019; 21(3):128-132

6 Pettus J et al. Endocr Pract 2015: 21(6):613-620

7 Seagrove Partners.Enquête onder klanten, augustus 2019: 21.