Klinisch bewijs

Dexcom vindt het belangrijk om voor medisch beroepsbeoefenaars het meest recente klinische bewijs beschikbaar te stellen over de positieve resultaten van de Dexcom rt-CGM. Daarnaast beschikken wij over aanbevelingen en criteria van medische beroepsverenigingen die handig kunnen zijn om patiënten te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij een continue glucosemeter (CGM), zoals de Dexcom G6.