Bewezen uitkomsten

De werkzaamheid van de Dexcom continue glucosemeter (CGM) bij insuline-afhankelijke patiënten met diabetes type 1, wordt onderbouwd door een uitgebreide bewijslast. Gebruik van de Dexcom CGM kan patiënten helpen hun streefwaarden voor HbA1c-gehaltes en tijd binnen de streefwaarden (Time in Range, TIR) te bereiken, alsmede een langdurige  glycemiecontrole.1,2,4 

Left Column Title

1,0% verlaging in HbA1c bij patiënten met DM1*,1

Gebruikers van de Dexcom CGM met meerdere insuline-injecties per dag (MDI), lieten na 24 weken geregeld gebruik een gemiddelde verlaging in A1c zien van 1% vs. de uitgangswaarde. Daarnaast was er bij 52% van de deelnemende proefpersonen sprake van een verlaging in A1c van ≥ 1%.1 

vak 1

vak 1

Right Column Title

Meer tijd binnen de streefwaarden

In een recente klinische studie hielp rt-CGM patiënten meer tijd binnen de streefwaarden (TIR) te blijven, met een gemiddelde verhoging van bijna vijf uur per dag, onafhankelijk van de gebruikte toedieningswijze voor insuline. 

Left Column Title

Minder tijd in hypoglycemia

Hypoglycemie kan een groot risico zijn vormen de gezondheid en veiligheid van uw patiënten. Niet alleen kan gebruik van de Dexcom CGM het A1c-gehalte verlagen, talrijke studies lieten tevens zien dat het kan resulteren in minder tijd in hypoglycemie.1,4-8 

severe-hypoglycemia

vak 1

Right Column Title

Patiënten met langdurig gebruik van real-time CGM (rt-CGM) gaven blijk van een aanhoudende verlaging in HbA1c 

Een studie van drie jaar - de langste studie met CGM-uitkomsten tot nu toe - laat keer op keer het klinische effect zien van het gebruik van real-time CGM-systemen (rt-CGM) als de Dexcom G6. 

Studie deelnemers met DM1 die een rt-CGM gebruikten gaven blijk van een significante verlaging in A1c-waarden, een hogere TIR (3,9-10,0 mmol/l), en minder tijd onder de minimumwaarde (< 3,9 mmol/l), onafhankelijk van de gebruikte toedieningswijze voor insuline.2 

Left Column Title

Verbeterde kwaliteit van leven

Patiënten die overstapten op de Dexcom CGM meldden verbeterde scores voor algeheel welzijn en kwaliteit van leven vs. de basis/conventionele therapie.

Kwaliteit van leven

* Studie met gebruik van het Dexcom G4® PLATINUM CGM-systeem, dat dezelfde software gebruikt als het Dexcom G5® mobiele CGM-systeem. 

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, et al. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, et al. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, et al. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, et al. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, et al. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.