Ontdek Dexcoms technologie voor continue glucosemeting (CGM)

Zie met eigen ogen waarom de producten van Dexcom uw patiënten beter gecontroleerde glucosewaarden en een betere kwaliteit van leven geven. 

 

Image
Dexcom G6

Smart telefoons apart verkocht†

Toonaangevend in diabeteszorg 

Dexcom zet zich in om innovatieve glucosemetertechnologie en -producten te ontwikkelen, om patiënten  en medisch beroepsbeoefenaars beter te helpen bij hun omgang met en behandeling van diabetes. 

Als de eerste real-time, geïntegreerde CGM (rt-iCGM) ter wereld biedt de Dexcom G6 continue glucosemeter (CGM) een reeks functies en voordelen waarmee dat realiteit wordt. 

1e mobiele CGM-systeem 

1e CGM-systeem dat geïndiceerd is als op zichzelfstaande methode (doseren van insuline zonder gebruik van  vingerprik*)   

Het CGM-landschap in een nieuw jasje

Met de Dexcom G6 leverde Dexcom de volgende generatie CGM-technologie: een nauwkeurig1 systeem voor real-time CGM zonder vingerprikken* dat gebruikt kan worden in combinatie met andere systemen. 

CGM-landschap

Formatted Block Title

Is buitengewoon nauwkeurig1

PRESTATIEMETINGEN DEXCOM G6 1 

MET EEN ALGEHELE MARD (MEAN ABSOLUTE RELATIVE DIFFERENCE) VAN 9% EN LANGDURIGE NAUWKEURIGHEID,1 GEEFT DE DEXCOM G6 BLIJK VAN UITZONDERLIJKE NAUWKEURIGHEID. 

 

%15/15 (0,8 mmol/l)ǂ

%20/20 (1,1 mmol/l)§

MARD||
Algeheel (Zie hieronder voor gecombineerde studiegegevens m.b.t. pediatrische en volwassen patiënten) 83,3% 93,9% 9,0%
Algehele nauwkeurigheid in loop van de tijd      
Dag 1 81,5% 92,2% 9,3%
Dag 4-5 85,8% 95,5% 9,4%
Dag 10 82,4% 92,5% 9,0%

NAUWKEURIGHEID BIJ WISSELENDE VERANDERSNELHEID2 

STIJGEND OF DALEND, DE DEXCOM G6 GEEFT BLIJK VAN NAUWKEURIGHEID ZELFS ALS WAARDEN SNEL OF LANGZAAM OMHOOG OF OMLAAG GAAN.2 

CGM VERANDERSNELHEID (mg/(dL · min))

%20/20

< -2 89,7%
[-2, -1) 93,0%
[-1,0) 93,9%
[0,1) 92,7%
(1,2] 89,6%
> 2 87,1%

Ondersteunt optimale diabetesbehandeling

Vingerprikken*of scannen niet nodig

Compatibiliteit smartapparaat

Nauwkeurig op kritische momenten3

Voor betere glycemieresultaten (meerdere metingen)4-7

Delen glucosegegevens met dierbaren**

Instelbare meldingen voor hoog en laag

Gecombineerd gebruik met toedieningssystemen

Dexcom heeft zijn rt-CGM-technologie toegepast op insulinepompen en digitale medische partners om meer gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke behandelopties mogelijk te maken.

Waarom CGM

Wat is CGM?

Wat is CGM?

Lees waarom continue glucosemeting (CGM) een krachtig middel is om de behandeling van diabetes te verbeteren. 

Bewezen resultaten

Bewezen resultaten

Bekijk het bewijs dat aantoont wat de invloed van CGM kan zijn op het controleren van de glycemiewaarden . 

Voordelen patiënt

Voordelen patiënt

Of een patiënt met DM1 nou  injecties gebruikt, een FLASH-meter of een pomp, uw patiënten kunnen er baat bij hebben.


* Komen de meldingen en metingen m.b.t. de glucosewaarden die de Dexcom G6 verstrekt niet overeen met de symptomen of verwachtingen, gebruik voor het nemen van behandelbeslissingen dan een bloedglucosemeter. 

† Compatibele smartapparaten worden apart verkocht. Ga voor een lijst met compatibele apparaten naar  www.dexcom.com/compatibility.

‡ % CGM-metingen binnen +/- 15 mg/dl van YSI referentiewaarden ≤ 100 mg/dl of +/- 15% of YSI-waarden > 100 mg/dl. 

§ Analoog tot %15/15 (zie vorige voetnoot). 

II 'MARD' is een statistische maat voor nauwkeurigheid; hoe lager het getal, hoe beter. 

** Voor het delen van gegevens is een internetverbinding nodig. Volgen kan alleen met de Follow-app. Alvorens behandelbeslissingen te nemen dienen volgers de metingen altijd te bevestigen op de Dexcom G6-app of het ontvangstapparaat. 

1 Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. 

2 Wadwa RP, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. 

3 Dexcom G6 CGM System User Guide, 2018. 

4 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

5 Reddy M, et al. Diabet Med. 2017. 

6 Heinemann L, et al. Lancet. 2018. 

7 Welsh JB et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.