Wat is continue glucosemeting (CGM)?

Vergeleken bij het gebruik van een bloedglucosemeter (BGM), biedt het continu opvolgen van glucosewaarden een meer compleet beeld van de glucosewaarden van een patiënt. Frequenter toegang tot overzichten van de glucosewaarden resulteert in een meer doeltreffende behandeling van diabetes, zowel voor u als uw patiënten.1,2 

Image
Dexcom G6

Smart telefoons apart verkocht†

De gegevens maken het verschil

vak 3

Sommige mensen met diabetes hebben moeite om het verband te zien tussen eetgewoonten en lichaamsbeweging enerzijds en hun behandeling anderzijds, of hoe zij op doeltreffende wijze de juiste hoeveelheid insuline kunnen bepalen.
 
De continue glucosemetingen van de Dexcom G6 geven gebruikers, in real-time, volledig inzicht in hun glucosewaarden, inclusief eerdere en huidige glucosewaarden en in hoeverre deze schommelen, zonder dat de gebruiker hoeft in te grijpen, omdat zij direct bruikbare informatie ontvangen die nauwkeuriger is dan een enkele BGM-meting.

Continu inzicht, dag en nacht  

Met de Dexcom G6 hoeft er bij diabetes minder gespeculeert te worden, zoals kan gebeuren bij het maken van behandelbeslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op BGM-metingen. Om de glucosegegevens te zien, zijn  vingerprikken* en scannen niet nodig, wat de patiënt meer autonomie geeft in de behandeling van hun diabetes. 

Afbeelding vak 4

Hoofdonderdelen CGM

De Dexcom G6 CGM bestaat uit vier hoofdonderdelen: 

Auto-applicator

Auto-applicator

Eenvoudig inbrengen van de sensor met een druk op de knop. Door het volgen van de gebruiksinstructies kan patiënt de sensor zelf inbrengen. 

Sensor

Sensor

Meet de glucosewaarden van het interstitieel vocht via een klein draadje dat net onder de huid wordt ingebracht en een signaal stuurt naar de zender (levensduur 10 dagen). 

Zender

Zender

Word boven op de sensor bevestigd; stuurt draadloos gegevens naar het compatibele schermapparaat van de drager (levensduur 3 maanden). 

Gekoppelde apparaat

Gekoppelde apparaat

Geeft patiënten inzicht in hun real-time glucosegegevens en trends. Via de Dexcom G6 kunnen patiënten op het beeldscherm van het gekoppelde apparaat tevens een reeks meldingen ontvangen, waaronder de waarschuwing Urgent Low Soon, het alarm Urgent Low en andere meldingen; de patiënt wordt hiermee gewaarschuwd voor een dreigende hoge of lage glucosewaarde. 

De voordelen van CGM voor insuline-afhankeijke patiënten  

Vergeleken bij het gebruik van de klassieke bloedglucosemeting (BGM) stimuleren de bewezen resultaten de vooruitgang van uw patiënten. 

Minder tijd in hypoglycemie

Minder tijd in hypoglycemie

De waarschuwing Urgent Low Soon waarover de Dexcom G6 beschikt wordt geassocieerd met minder tijd in hypoglycemie, zonder het bijbehorende risico op  hyperglycemie.‡,1 

Verlaging in HbA1c

Verlaging in HbA1c

Het gebruik van de Dexcom CGM geeft een lagere HbA1c-waarde, of patiënt nou meerdere malen per dag insuline injecteert (MDI) of een insulinepomp heeft.

Meer tijd binnen de streefwaarden (TIR)

Meer tijd binnen de streefwaarden (TIR)

Bij patiënten die de Dexcom CGM gebruiken zijn de glucosewaarden doorgaans vaker/langer binnen het optimale bereik dan bij gebruik van BGM.3,4 

Betere kwaliteit van leven

Betere kwaliteit van leven

Gebruik van de Dexcom G6 verhoogt de kwaliteit van leven en geeft een hoger gevoel van welzijn.5,6 

Langddurig CGM-gebruik biedt langdurige voordelen en resultaten

Een studie van drie jaar - de langste studie met CGM-uitkomsten tot nu toe - laat keer op keer het klinische effect zien van het gebruik van rt-CGM-systemen als de Dexcom CGM. Studiedeelnemers met DM1 die een  rt-CGM van Dexcom gebruikten gaven blijk van een beduidende verlaging in HbA1c-waarden, meer tijd binnen de streefwaarden (3,9-10,0 mmol/l), en minder tijd onder de minimumwaarde (< 3,1 mmol/l), onafhankelijk van de gebruikte toedieningswijze voor insuline.2 

Rt-CGM biedt uw patiënten een betere diabetesbehandeling en op een manier die zowel laagdrempelig als leefbaar is. Of uw patiënten nou aanschuiven voor de maaltijd, een presentatie geven of zich  klaarmaken om naar bed te gaan, zij hebben meer vertrouwen in de dagelijkse behandelbeslissingen voor hun diabetes die de basis vormt voor de andere activiteiten in hun leven.

2.1 vak 7

Optimaliseer uw virtuele afspraken en patiëntbezoek in de kliniek

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Optimale gegevensdeling en meldingssoftware, zoals Dexcom CLARITY, geeft medische beroepsbeoefenaars toegang tot en inzicht in CGM-verslagen met patronen, trends en specifieke inzichten in de gegevens van de individuele patiënt. 

Lees meer over Dexcom CLARITY en hoe u de CGM-gegevens van uw patiënten kunt gebruiken in uw praktijk, of u patiënt nou persoonlijk ziet of tijdens een virtuele afspraak.  


*Komen de meldingen en metingen m.b.t. de glucosewaarden die de Dexcom G6 verstrekt niet overeen met de symptomen of verwachtingen, gebruik voor het nemen van behandelbeslissingen dan een bloedglucosemeter. 

†Ga voor een lijst met compatibele apparaten naar dexcom.com/compatibility. 

‡Deze waarschuwing kan veroorzaakt worden in geval van een dreigende hypoglycemie (glucosewaarde van 3,1 mmol/l of lager binnen nu en 20 minuten). 

§ Meld u aan voor Dexcom CLARITY op clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| Om hun glucosegegevens via een compatibel smart telefoon (dexcom.com/compatibility) naar Dexcom CLARITY te sturen, dienen patiënten te beschikken over een internetverbinding 

¶ Medisch beroepsbeoefenaars kunnen de glucosegegevens van een patiënt alleen inzien als patiënt de arts/zorgverlener in Dexcom CLARITY als ontvangende partij heeft geselecteerd. 

1 Puhr S, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, et al. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284